mega888 mega888 mega888
The Remains of Aztec Civilization
19/06/2024

陰濕星期日

清明時節雨紛紛 路上行人打一身
借問白爛何處有 牧童搖指東方珠

今天早上去了拜太公, 這就是今天的感想
果然出街見得多人就自自然然會碰到白爛…

那不是政府管理的墓園, 是一個天主教墓園, 因為太公不知怎的臨過身之前跟左耶穌做大佬…
那裡有個很奇怪的系統: 墓園內的道路永不封鎖, 無論當日有多少人上山掃墓也好

這樣問題就來了…窄到只夠車過不夠人過的路上, 同時存在著上落斜的行人和上落斜的各款私家車和的士
闊些少的路面, 一邊就給泊了車
就這樣我就給夾在行駛中的兩架車前後的空位…
然後比後面的死人的士佬我….

右圖為趕住去投胎KG2717紅色市區的士。雖然冚左旗但係接左客
咁算唔算違法?

….我行到上去你到未停到車, 咇咩阿咇….有本事落車打返場囉

…又見到我最討厭的一對親戚夫婦。
這對夫婦的男方曾經在某莊重合場我面前耍了一個天下無雙的大白爛, 神人共憤, 人人得而誅之
從此之後如果我有位我一定入佢

拜完山之後慣例一定會去茶樓
竟然要坐佢地隔離…..cryorz


之後回家做家課….
晚上老弟說想買衫, 順道一起出去食飯
結果是:
1. 我終於換得到去街鞋了!! 終於買了一雙舒服的鞋!! 之前那雙已經穿了….冇6年都有5年…夠晒皮
原本也打算上班鞋一起換, 可是這樣太浪費, 而且又不是十分不舒服, 只是那條鞋帶有點別扭….
2. 快三倍系列的T恤又增多一員! 我好快變林有德….一打開衣櫃…全部都是同一隻色stupid

那家課快完成了, 真好
只完成基本也算完成, 若然有其他功能便會加分