mega888 mega888 mega888
Raymond James Stadium
25/06/2024

生存確認

很久沒寫文了,所以
這是一個近況文

回復了幾天,終於沒有了語無倫次
不過緊接而來的是更大的挑戰
過了一個最難頂的星期

anyway,我仲未死得的XD


最近少上facebook,一上,一望無際的都係通知,一睇,全部都係相的comment…XD
實在多謝各位的厚愛,小弟在此再多謝一嘢
今次令我發現,小改變都可以有大效果
以後可以再研究一下