mega888 mega888 mega888
The Similarities between Christianity and Judaism
19/06/2024

帶不夠衫、點算~

好了,現在我人在大陸
明明看天氣報告說不會下雨,但是落雨,算了
但是天氣報告說的24度到底去了哪裡?

明明講天文台信唔過,但係我都係走咗去信天文台——因為大陸城市預測唔係佢地做的,即係話
某程度上都係俾人老點….

現在陰陰寒寒的,真係….咪玩好唔好?
舖舖都係放假先嚟病?唔係真係咁邪下話?

有人可能會問:你琴日發晒爛渣咁話返大陸冇blog寫㗎?而家又有得寫?
因為今個禮拜之後連續幾個禮拜,同房的同事都有排忙上不到來,就只得我孤零零一個人了
又換句話說,就是不是上班時間,做甚麼都沒人看到,今晚可以寫了
不寫就會像某些鄰居一樣現在一係變鬼屋,一係就在補日記了…

可是…可以默寫個半月前的東東….我覺得很神啦….(笑)

2 thoughts on “帶不夠衫、點算~

  1. 一般=神
    那麼非一般的是=沒甚麼?難道更久的也見過?XD

Comments are closed.