mega888 mega888 mega888
https://3.0.bailandaily.com/shakespeares-characters-are-relevant-today/
26/06/2024

臨睡腦便秘又發作了

每晚當臨睡的時候才寫文, 一日之間滿腦子的想法就會消失得無影無蹤
….算了!! (完)

…簡單來說, 就是很多野做, 冇咩錢玩, 又冇咩心機玩(原因不明)
工作位置坐得不太舒服, 手臂和腳經常都要處於無意間運力的狀態
就快變成殘廢系了

…今個月很多人病, 天氣又很熱(靠! 又37度了!)
還有七月飛霜(拜托, 那是冰雹)
每年也要說一次….

「國之將亡, 必有妖孽」啊….

2 thoughts on “臨睡腦便秘又發作了

  1. …一想到要煉功, 一想到我LV8衝到chapter3遺跡, 就算王女有幾萌都冇咩動力去耍佢(喂)

Comments are closed.