mega888 mega888 mega888
Moral Dispute of Capital Punisment
25/06/2024

全城戒備,一套不能多得的港產片 (有劇透)

我覺得我這個經歷實在是很難得, 一定要寫下來…下面會有大量劇情透露, 想看此片的人請不要看這篇文, 免傷雅興!! 原本上星期三, 想用監躉福利去換戲飛睇戲, 點知星期一唔記得去票房, 星期二再去, 得返頭三行, 無行了, 結果我竟然俾錢去睇呢套戲(下面講返點解), 要知道: 嘉禾旺角的三號院的頭幾行會有超越IMAX的體驗…