mega888 mega888 mega888
Ethos, Pathos, and Logos
25/06/2024

我受詛咒了…?

話說星期一定係星期二放了工做完運動食飽飯冇嘢做一係飽暖思床褥,一係會無無聊聊上吓網又一日突然間,看到蘋科科這篇文章(為甚麼白面叔叔會叫做藍藍路)又突然間(我的腦袋很多個突然間…)唔知點解咁想起之前save起一個很可愛的肯德基伯伯的animated gif 於是孤狗一下,第一個link就是著名「重灌魔人」的站(註:是因為經常也在google的結果出現,基本上,我不認識他的…)裡面就放了幾條日本老麥的廣告片(跳轉有片看)