mega888 mega888 mega888
Government is on of the oldest
24/06/2024

續.全螢幕視窗的迷思

換了24″ iMac之後,我就更加不明白將日常使用的視窗放到最大的意義在哪裡
請參閱下圖:

這就是1920×1200解析度之下,看一個只有650寬度的畫面

右邊真的有東西會走出來咬人的嗎?
不只是用Mac的人,基本上,會用大解析度螢幕的朋友…
是不是時候脫離舊世紀遺留下來的這個使用習慣
又要買大畫面,但是用得就只有三分一也不到

其實只是想再貼一貼,用大畫面(>1024)全螢幕視窗其實要有必要才做啦….
如果覺得沒問題的話就當我沒有說過好了,又不是撩交嗌嘛….


全螢幕視窗的迷思 (本站)
將 Safari 放到最大 (麥客見聞)
為甚麼沒有「放到最大」? (麥客見聞)

6 thoughts on “續.全螢幕視窗的迷思

  1. 唔可以畀你係咁買嘢搶晒啲「太陽文」走的!
    還有,24" 太陽文好早已經貼咗喇喎~

  2. 那是暗示了一個螢幕就可以「自high爽翻天」了!(鼓掌)

    一邊瀏覽萌萌的網頁,一邊自萌萌的動畫,一邊看萌萌的漫畫
    或者一邊看高樹●○●,一邊看夜勤●○,一邊玩臭●

    大仙要保重身體呀!

Comments are closed.