mega888 mega888 mega888
Debate over Columbus
15/07/2024

荒謬的寬頻電視

今天上班, 精神萎糜…幸而沒甚麼突搥事
帶那個1.8″硬盤回去用, 因為電腦是USB1.1所以速度影響是等於零, 而且比較寧靜
還有我發覺現在那個電腦, 除了每天也要搬出搬入一次之外, 現在的檯高/椅高的設定用得我很痛
就是高度不配合加上那個螢幕因為是NOTEBOOK所以不能調高調低(理想位置: 螢幕顯示最頂點就在眼睛視線的水平)
還有就是因為NOTEBOOK的鍵盤很不好按(而且要將手伸前, 造成不必要的壓力), 所以加上了一個FULL-SIZED的鍵盤, 可是這樣就造成了螢幕可能放得過後…

我想我要跟他們說一說…再這樣下去我的身體會熬不下去
我發覺當我的頸後很痛的時候, 我的聲音也會跟著一起變沙變啞, 剛剛在講電話(後談)還差點發不出聲來…
對於開籠雀的我若果有天不能說話, 我想像不到那種痛苦了

午飯的餸也是咖喱(昨晚煮的), 隔了一晚也依然是這麼美味
還有翻熱之後香氣四溢令人垂涎三尺zan

無事出街就少破財, 所以就快快回家
看見銀行簿的數字就心寒起上來…還有就是演唱會的信用卡回款好像還未有…
銀行就是這樣, 要你的錢就快到沒人有, 給你錢就竟然會比政府的效率還要慢(政府慢其實都有原因的…有時間後談)

回家原本想看今週份的ハルヒ, 不過打起blog上來不知不覺就七點幾
洗澡吃飯過後跟很久沒玩的戰友來了兩局


另一回事就是, 也要從昨晚開始說起…
話說我的收費電視因為轉換新合約, 要更新頻道, 跟職員說的時候, 他明明是說15日凌晨就可以重開解碼器就可以看得到, 結果? 當然是不行啦…打電話上去…他們說是16號…好了, 到了今晚(16日凌晨)

喂! 都唔得喎!
於是即刻打上去再問一次….
「我地唔會同客夜晚做架喎, 而且因為夜晚都冇咩客睇….」云云的一大堆籍口
總之就是推搪….一聽到你兜我圈子我就火大…(我變成了某博士了!!)
換言之, 他們明明是可以做的但是也不會跟你做…錢就照收先
不用強硬語氣也不會就範….為甚麼要攪成這樣?
我巴斯光年你個唐老鴨…..


明天要早點出門口…去買毒品可樂返公司喝

ps「涼宮」前後編將會等後編做埋一次過貼出

2 thoughts on “荒謬的寬頻電視

  1. 說起上來真慚愧, 竟然要用那個善格博士的技倆去對付IMS….

  2. 睇下有冇合約生效日期,如果生效日期佢俾唔到服務,消委會見啦~~~

    話分兩頭說,消委會係完全冇權力的,大不了只係一個比較大聲同成日開發佈會的機構...

Comments are closed.