27/09/2022

fong ga chin jik

gam yat hai nung lik san nin chin dik jui hau yat tin seung baan, office noi yi ging but kin liu hei ma yat boon yan…
今日係農曆新年前的最後一日上班, office內已經不見了起碼一半人
完全係放假前夕冇人願做野的環境
不過今朝早我就做到冇停手

幸好不是甚麼大問題(呼~)


午飯快快吃完, 回公司開palm看薔薇長眉少女的最終回(下週就是備長炭)
爛掉…

下午就沒太多工作, 都是執錯執漏
可是到了四時半全部門的網絡都掛點了….上網不能
連開notes send mail都不能…

咁即係叫你快d走的訊號…orz

但是我還有東西要上呈….
結果: 現實「人仔」(咪就係我…)instant messanger!
抄隻floppy上去
然後高高興興的回家去


今晚打邊爐
不過老媽買不夠菜
放工去了街市買多斤生菜

…結果是: 很多吃不完….明晚要食晒, 嚴禁「責」年(笑)


三洋s103和華為u636的相片實地測試:
在我家的測試中發現: 華為的機器, 在室內拍照=自討苦吃
而且很易因為手震弄得糊掉一片, 實在不行…或者拿來拍短片會好一點?
還是三洋那台機器好用, 我覺得甚至比聲寶的好用多了

2 thoughts on “fong ga chin jik

Comments are closed.